Sản phẩm lỗi của nhà sản xuất sẽ được trả hàng và tiền.

Các sản phẩm được bảo hành như sau

  • Dù che nắng bán tự động: 3 tháng.
  • Hỗ trợ suốt trong quá trình sử dụng 1 năm.